Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Procesul de îmbătrânire demografică se adâncește în continuare

16 noiembrie 2015 - Potrivit unui comunicat de presă emis vineri de Institutul Național de Statistică, la 1 iulie 2015 populația după domiciliu a fost de 22243 mii persoane. Populația urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%), iar fenomenul de îmbătrânire demografică s‐a accentuat, populația vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu aproape 168 mii persoane populația tânără de 0‐14 ani (3449 mii față de 3281 mii persoane).

La 1 iulie 2015, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 12549 mii persoane, în scădere cu 0,3% față 1 iulie 2014. Populația feminină la 1 iulie 2015 a fost de 11385 mii persoane, în scădere cu 0,3% față de aceeaşi dată a anului precedent. Procesul de îmbătrânire demografică s‐a adâncit, comparativ cu 1 iulie 2014 remarcându‐se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0‐14 ani) şi o creştere de 0,3 puncte procentuale a ponderii populației vârstnice (de 65 ani şi peste).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 101,9 (la 1 iulie 2014) la 105,1 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2015). Vârsta medie a populației a fost de 40,8 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 iulie 2014. Vârsta mediană a fost de 40,2 ani, în creştere cu 0,4 ani față de 1 iulie 2014.

La 1 iulie 2015 cea mai mare pondere în totalul populației o deținea grupa de vârstă 35‐39 ani (8,6%). La masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la feminin de 8,2%. Ponderea grupei de 0‐4 ani a fost de 4,5%, mai mică decât cea a grupei de 5‐9 ani (5,2%) şi a celei de 10‐14 ani (5,1%).

Sursă: Institutul Național de Statistică

 

Parteneri Bpi Assoc Feg