Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Programul de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2015

23 februarie 2015 - Recent, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a elaborat Programul de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2015, care urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul ocupării forţei de muncă.

Acest program este parte integrantă a Programului de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2015, care la rândul său are ca baze de proiecţie obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare şi incluziune socială, precum şi rezultatele obţinute în urma implementării Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială din anul 2014, conform Legii nr.76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Obiectivul general al Programului este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Obiectivele specifice ale Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2015 sunt:

  • acompaniamentul social personalizat, efectuat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate;
  • stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Mai multe detalii sunt disponibile aici: http://www.anofm.ro/files/Program%20TINERI%20MARGINALIZATI%202015.pdf

Parteneri Bpi Assoc Feg