Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: planul multianual de lansări de cereri de proiecte

29 iunie 2015 - Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că Planul multianual de lansări de cereri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 poate fi consultat pe site-ul instituției. Link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/pocuplanlansari2015.pdf. Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

Reamintim că POCU 2014 – 2020 dispune de o alocare financiară totală de aproximativ 5 miliarde de euro, din care 4,326 miliarde de euro contribuţie UE (FSE: 4,220 miliarde euro + YEI/ILMT: 105,9 milioane euro) și stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi al educaţiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului și a participării la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate. 

În următorii doi ani ne propunem să deschidem linii de finanțare în valoare de aproximativ 751.400.000 euro în 2015 și de 1.862.844.134 euro în 2016, în vederea sprijinirii ocupării forţei de muncă, a incluziunii sociale, a  educaţiei și a formării. Puteți urmări pe site-ul MFE planificarea acestora. Vreau să vă reamintesc faptul că, pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, MFE a întreprins o serie de măsuri care vizează modernizarea și eficientizarea comunicării cu beneficiarii, dar și asigurarea deplinei conformități cu prevederile regulamentelor aplicabile. Mare parte a schimbărilor aduse cadrului de implementare a fondurilor europene în 2014-2020 urmăresc simplificarea procedurilor de finanţare. Noua perspectivă financiară prevede facilitarea accesului la fondurile europene, astfel încât și mai mulţi beneficiari să fie încurajați să pregătească proiecte pentru utilizarea acestor resurse. Consider, în baza experienţei anilor trecuți, că avem nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce priveşte capacitatea administrativă la nivelul administraţiei publice, dar şi a beneficiarilor”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

Notă:

PAŞI PARCURȘI ÎN ELABORAREA PLANULUI MULTIANUAL DE LANSĂRI POCU

  • martie -iunie 2015: Dialog între Ministerul Fondurilor Europene și autorităţile publice centrale relevante pentru măsurile sprijinite de POCU, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, referitor la proiectele non-competitive (estimare măsuri, valoare, durată);
  • mai-iunie 2015: Întâlniri între Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale referitor la asigurarea coordonării și complementarității măsurilor implementate prin CLLD/DLRC și LEADER;
  • iunie 2015: Consultări cu Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării referitor la abordarea măsurilor specifice prevăzute a fi implementate prin ITI;
  • 24 iunie 2015: Consultarea membrilor Subcomitetului tematic “Îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi politici mai bune privind incluziunea şi educaţia” referitor la Planul multianual de lansări.

Sursă: Ministerul Fondurilor Europene - Unitatea de Comunicare

Parteneri Bpi Assoc Feg