Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiect de adaptare a programelor de studiu la piaţa muncii

Proiectul vizează dezvoltarea şi adaptarea a 11 programe de studii de licenţă şi masterat în concordanţă cu CNCIS şi nevoile pieţei muncii, consolidarea capacităţii a trei universităţi de a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii angajabilităţii şi îmbunătăţirea instrumentelor şi metodologiilor universitare pentru extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovarea în învăţământul superior.

Titlul proiectului coordonat de Universitatea din Suceava este „Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii” şi vizează dezvoltarea şi adaptarea a 11 programe de studii de licenţă şi masterat în concordanţă cu CNCIS şi nevoile pieţei muncii, consolidarea capacităţii a trei universităţi de a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii angajabilităţii şi îmbunătăţirea instrumentelor şi metodologiilor universitare pentru extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovarea în învăţământul superior. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este partener alături de Universitatea de Vest din Timişoara şi Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” Iaşi. Proiectul vizează consolidarea capacităţii celor trei universităţi de a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii şanselor de angajare a acestora. Între activităţile importante, sunt proiectate studii şi analize la universităţile din cele trei regiuni de dezvoltare pentru a putea creşte relevanţa programelor lor de studiu (analize privind programele de studiu, piaţa muncii, angajatorii, aspecte critice din pregătirea studenţilor, motivaţia studenţilor, absorbţia lor pe piaţa muncii etc.). În ansamblul său, proiectul vizează acordarea de burse în valoare de 200 de lei/lună, pentruo perioadă de zece luni pentru studenţii care vor intra în grupul ţintă care va fi implicat direct în formularea de măsuri concrete pentru îmbunătăţirea programelor de studiu şi creşterea nivelului de competenţe ale absolvenţilor care, după terminarea studiilor vor fi în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în stabilirea propunerilor legate de programele de studiu vor fi implicate cadre didactice universitare cu rol în dezvoltarea programelor de studii sau membri ai structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi, reprezentanţi ai partenerilor sociali.

Citeste mai mult: adev.ro/n94g0d

Parteneri Bpi Assoc Feg