Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

România va primi peste 441 de milioane de euro de la CE, pentru cele mai defavorizate persoane

27 februarie 2015 - Comisia Europeană a finalizat ieri procesul de adoptare a tuturor Programelor Operaționale de implementare a Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) pentru perioada 2014-2020, care acordă asistență nonfinanciară de bază Statelor Membre cu cele mai mari nevoi. Pachetul de asistență are o valoare de 3.8 miliarde de euro. FEAD le oferă Statelor Membre un sprijin semnificativ în eforturile acestora de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili oameni, pe cei care au fost afectați cel mai sever de criza economică și socială. Prin asistență nonfinanciară, FEAD va avea un impact direct și important în combaterea sărăciei.

Formele de asistență pot include hrană, îmbrăcăminte și alte bunuri necesare pentru uz personal (cum ar fi încălțăminte, săpun și șampon), precum și activități care promovează integrarea socială. Prin atenuarea celor mai grave forme de sărăcie și a lipsurilor materiale, Fondul va consolida coeziunea socială și va contribui la atingerea obiectivelor strategiei EUROPA 2020, de reducere a numărului de oameni supuși riscului de sărăcie și excluziune socială cu 20 de milioane până în 2020.

FEAD oferă o flexibilitate considerabilă Statelor Membre, care au avut posibilitatea să aleagă, în funcție de situație și de tradițiile proprii, tipul de asistență pe care vor să o furnizeze (materială sau nonmaterială) și modelul preferat de procurare și distribuire a hranei și a bunurilor.

România va primi peste 441 de milioane de euro (completate de peste 75 de milioane de euro din resurse naționale), la prețurile actuale. Suma va fi utilizată pentru a le asigura hrană persoanelor cele mai defavorizate, precum și pentru achiziționarea de rechizite școlare pentru copiii aflați în dificultate. Măsurile complementare includ: accesul la servicii medicale, consiliere juridică, orientare către serviciile sociale și acordarea de sprijin pentru ocuparea unui loc de muncă.

Parteneri Bpi Assoc Feg