Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Schema de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă, termen prelungit

3 martie 2015 - Ministrul finanțelor publice a anunțat prelungirea sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, deschisă la data de 02.02.2015, până la data de 03.04.2015. Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

Cererile de acord pentru finanţare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face până la data de 03.04.2015, inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data de 03.04.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

Sursă: Ministerul Finanțelor Publice, site internet: www.mfinante.ro.

Parteneri Bpi Assoc Feg