Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Stadiul la zi al Programului de Ocupare a Forței de Muncă al ANOFM

19 august 2015 - 220.162 persoane şi-au găsit un loc de muncă, în perioada ianuarie - iulie 2015, prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă, derulat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituție aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Pentru anul acesta, am avut ca obiectiv încadrarea unui număr de 350.000 persoane, la nivel naţional, prin Serviciul Public de Ocupare. Iată că, în primele şapte luni, am reuşit realizarea unui procent de aproape 63% din ceea ce ne-am propus, ca rezultat al implementării măsurilor active din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, a declarat doamna Cristiana Barbu, preşedinte ANOFM.

42.119 persoane din cele 220.162 încadrate în primele şapte luni sunt tineri cu vârste sub 25 ani, 52.069 se încadrează în grupa 25-35 ani, 56.529 au între 35 şi 45 ani, iar 69.445 sunt persoane de peste 45 ani.

După mediul de rezidenţă, 121.656 persoane provin din mediul urban, iar 98.506 persoane - din mediul rural. De asemenea, 84.152 sunt femei.

Judeţul Timiş continuă să ocupe primul loc în ceea ce priveşte ocuparea, cu 15.137 persoane angajate în perioada de referinţă. Urmează Suceava, cu 13.511 persoane, București, cu 11.413 persoane ocupate. Pe locurile următoare se află judeţele Neamţ (11.231) şi Hunedoara (10.317).

Programul de ocupare al ANOFM a avut la bază, pentru anul 2015, obiectivele Programului de Guvernare 2013 - 2016 şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, inclusiv acţiuni subscrise schemei de Garanţie pentru Tineret pentru perioada 2014 – 2015.

Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Programului de ocupare a forţei de muncă” al ANOFM sunt disponibile aici: http://www.anofm.ro/category/1/4/10

Sursă: Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie al ANOFM

Parteneri Bpi Assoc Feg