Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Stagii pentru absolvenții de învățământ superior

4 iulie 2014 - Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, a anunțat pe 1 iulie 2014, printr-un comunicat de presă, publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii nr. 473 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolveții de învățământ superior.

Beneficiarii legii sunt absolvenţii de învăţământ superior, care au diplome de licenţă sau echivalentă, se află la debutul în profesie și se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.
Angajatorii care încadrează absolvenţi de studii superioare la debutul lor în profesie sunt obligaţi să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, care sunt locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către aceşti absolvenţi. Formularul de raportare este cel prevăzut în anexă nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu menţiunea că la rublica ,,Observaţii” se adaugă şi termenul ,,stagiu”.

Parteneri Bpi Assoc Feg