Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ucenicia, prima experiență profesională

4 iulie 2014 - În cadrul proiectului „Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!”, partenerul Fundația Ecologică Green (FEG) a organizat pe 26 iunie, la Iași, o masă rotundă cu tema „Programele de ucenicie, alte forme de confirmare a primei experiențe profesionale”. 

La această masă rotundă despre ucenicie au participat reprezentanți ai instituțiilor publice: dl. Grojdea Costel - directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași; dna. Andrei Norica - șef serviciu al Centrului de Formare Profesională din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași; reprezentanți ai societății civile locale: Centrul Diecezan Caritas Iași, Asociația „Om bun”, Asociația „Alături de Voi”, Asociația „Familia Nostra”; precum și reprezentați ai agenților economici din domeniul alimentației publice locale SC Poieni Iași SRL, SC Cristi`S Store SRL și un reprezentant al SC DEF IND SRL, agent economic în domeniul confecțiilor.

Desigur, nu au lipsit tinerii, chiar tineri care au intrat în programele oferite de proiect: de informare, consiliere, pregătire pentru ucenicie. Au venit și cei care au ajuns deja ucenici cu ajutorul proiectului.

În prima parte a evenimentului, dna Irina Stanciu, coordonator tehnic, a făcut o prezentare a proiectului: obiective, regiuni de implementare, parteneriate, activități și indicatori. Experții în informare și consiliere din cadrul proiectului, dna. Oana Rotaru și dna. Andreea Grosu au făcut scurte prezentări ale activităților de informare și consiliere și ale programului de ucenicie, punând accent pe beneficiile programelor integrate oferite prin proiect și rezultatele obținute până acum.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează un program de ucenicie, în a doua parte a evenimentului, dna. Norica Andrei a prezentat legislația în domeniul uceniciei la locul de muncă, cu accent pe demersurile pe care agenții economici trebuie să le întreprindă în vederea încadrării ucenicilor și pe avantajele obținute de angajatori și de tineri. Directorul AJPIS, dl. Costel Grojdea a descris atribuțiile în domeniul formării profesionale ale instituției pe care o reprezintă, menționând că diplomele eliberate în urma accesării programelor de formare profesională sunt recunoscute în spatiul Uniunii Europene.

Reprezentantul SC Def Ind SRL - agent economic care a fost interesat de programul de ucenicie la locul de muncă, având în acest moment încadrați 3 tineri ucenici - a precizat motivele pentru care angajatorul a fost atras să se implice în programul de ucenicie din cadrul proiectului “Investiția în tineri, investiția în viitorul nostru!” și beneficiile pe care le-a obținut astfel. 

La rândul lor, doi tineri ucenici au impărtășit experiența lor în cadrul procesului de formare la locul de muncă, respectiv aspectele teoretice și practice asimilate și modul în care decurge relația cu angajatorul. 

Reprezentantul S.C. Poieni Iasi SRL a povestit despre problemele întâmpinate în procesul de recrutare a tinerilor fără experiență și menționat cât de oportun este programul de ucenicie în această situație.

Totodată, reprezentantul Fundației ,,Alături de Voi’’ și-a manifestat interesul pentru conceptul de ucenicie la locul de muncă, în acest moment desfășurând activități de formare profesională.   

Concluzia exprimată de participanți a fost că programul de ucenicie vine atât în sprijinul tinerilor, cât și al agenților economici, iar agenții economici din domeniul alimentației publice și-au exprimat dorința de a angaja ucenici pe care să-i formeze în funcție de nevoile fiecărei societăți. 

Parteneri Bpi Assoc Feg