Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Avantajele uceniciei

Avantaje pentru ucenicii intrați în schema-pilot de garanții pentru tineri:

Obții o calificare profesională autorizată în timp ce muncești împreună cu oameni cu experiență și primești salariu pentru munca depusă.

Primești o subvenție lunară timp de 12 luni.

Dacă angajatorul va fi mulțumit de eforturile tale de a lucra și învăța, îți cresc simțitor șansele de a te păstra în continuare, de această dată ca muncitor calificat și pe baza unui contract individual de muncă.

Avantaje pentru angajatorii implicați în programele de ucenicie

Programul de ucenicie vă dă ocazia să răspundeți nevoilor imediate dvs. de personal și, pe termen mediu sau lung, să pregătiți profesioniști în sfera dvs. de activitate. În plus, conform legii, ”Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referință a asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.”

Acte normative aplicabile:

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, actualizată

Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, actualizată

OMMSSF și OMECT nr. 35/3.112/2004 privind Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, actualizată. Facilităţi pentru ucenici şi angajatori

Parteneri Bpi Assoc Feg