Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cum poți să participi și tu?

Poți intra într-un program de ucenicie numai dacă îndeplinești toate condițiile prezentate la secțiunea Criterii de selecție. Apoi trebuie să urmezi câteva etape. Pe parcursul acestora, vei fi în permanență sprijinit/ă de un consilier de la Casa Regională a Tinerilor Activi cea mai apropiată de domiciliul tău.

  • Depui o cerere la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul unde ai domiciliul, pentru a beneficia de un program de ucenicie. În urma acesteia, vei primi o dispoziție de repartizare.
  • Te prezenți la angajator.
  • Închei contractul de formare profesională cu furnizorul autorizat contractat de angajator pentru calificarea ta profesională.
  • Închei propriul tău contract de ucenicie cu angajatorul.

Atenție! Pentru încheierea contractului de ucenicie vei avea nevoie de următoarele acte:

  • actul de identitate, în original și în copie;
  • certificatul de naștere, în original și în copie;
  • copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare;
  • certificat medical care atestă că ești apt/ă pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;
  • dispoziția de repartizare eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă;
  • în copie, contractul de formare profesională.
Parteneri Bpi Assoc Feg